Reklam på bil

Reklam på sin bil erbjuder en mängd fördelar för företag. Man kan dra nytta av den höga synligheten, kostnadseffektiviteten och flexibiliteten. Den dagliga exponeringen och det professionella intrycket som skapas gör bilreklam till en attraktiv marknadsföringsstrategi.

Vad finns det för fördelar att ha reklam på bil?

Ökad synlighet:

 • Mobil annonsering: Bilar rör sig genom olika områden och når därmed en bred och varierad publik.
 • Lokal exponering: Särskilt effektiv för lokala företag som vill nå ut till människor i sitt närområde.

 

Kostnadseffektivt:

 • Engångsinvestering: En välgjord bilreklam kan hålla i flera år och fortsätter att generera exponering utan ytterligare kostnader.
 • Jämfört med traditionella medier: Kostnaden för reklam på bilen är oftast lägre än för annonsering i tidningar, radio eller TV.

 

Flexibilitet:

 • Enkel uppdatering: Det är relativt enkelt att byta ut eller uppdatera reklamdekaler.
 • Många användningsområden: Kan användas på företagets egna fordon, anställdas bilar eller till och med hyrda bilar.

 

Professionellt intryck:

 • Branding: Ett professionellt designat reklamfordon ger ett seriöst och professionellt intryck och stärker företagets varumärke.
 • Kundförtroende: Synliga och välskötta bilar med reklam kan öka kundernas förtroende för företaget.

 

Passiv marknadsföring:

 • Marknadsföring: Bilreklam fungerar som en passiv form av marknadsföring där det inte krävs aktivt arbete för att nå ut till målgruppen
 • Enkel exponering: Bara genom att köra runt i bilen skapas exponering.

 

Vilka fordon kan man sätta reklam på?

Att sätta reklam på olika typer av fordon är en effektiv strategi för att nå ut till en bred publik. Valet av fordon beror på företagets målgrupp, geografiska räckvidd och budget. Oavsett om det handlar om en personbil i en liten stad eller en lastbil som reser genom hela landet, kan fordonsreklam anpassas för att möta specifika marknadsföringsbehov och maximera exponeringen.

De vanligaste fordonen att använda för reklam är:

Personbilar

 • Beskrivning: Vanliga personbilar som används dagligen av privatpersoner eller företag. Ofta säljbilar som dekaleras med en mindre dekor.
 • Fördelar: Höga exponeringsnivåer i både stadsmiljö och på landsbygden. Perfekt för lokal marknadsföring.

 

Skåpbilar och skåpbilsliknande fordon

 • Beskrivning: Används ofta av hantverkare, leveranstjänster och småföretag. Har ofta en större och mer synlig dekor än personbilarna.
 • Fördelar: Större ytor för reklam, vilket ger mer utrymme för detaljerad grafik och information.

 

Lastbilar och lastbilstrailers

 • Beskrivning: Stora transportfordon som ofta reser långa avstånd. Här täcks oftast hela skåpsidorna med folie.
 • Fördelar: Mycket stora ytor för reklam, syns väl på motorvägar och vid längre resor.

 

Bussar

 • Beskrivning: Används för kollektivtrafik eller som privata transportfordon för grupper.
 • Fördelar: Höga exponeringsnivåer i stadsmiljöer, ofta synliga för fotgängare och andra trafikanter. Perfekt för urban marknadsföring.

 

Taxibilar

 • Beskrivning: Taxibilar som rör sig mycket i stadsmiljöer.
 • Fördelar: Hög rörlighet och synlighet i städer, når ett brett spektrum av potentiella kunder.

 

Vilken typ av reklam kan man ha på sin bil?

Helfoliering

 • Beskrivning: En helfoliering täcker hela bilen med en vinylfilm som kan inkludera detaljerad grafik, logotyper, och företagets budskap.
 • Fördelar: Maximal exponering och ett slående visuellt intryck. Perfekt för att skapa en stark visuell närvaro och fånga uppmärksamhet.

 

Delfoliering

 • Beskrivning: Täcker endast delar av bilen, som sidopaneler, baklucka eller motorhuv.
 • Fördelar: Kostnadseffektivt alternativ som fortfarande ger betydande exponering utan att täcka hela bilen.

 

Dekor och dekaler

 • Beskrivning: Fordonsdekor med logotyper, kontaktinformation eller slogans som kan placeras på specifika delar av bilen.
 • Fördelar: Billigare än hel och delfoliering och enkelt att byta ut eller ta bort.

 

Magnetskyltar

 • Beskrivning: Magnetskyltar som fästs på bilens dörrar eller andra metalliska ytor.
 • Fördelar: Lätt att sätta på och ta av, vilket gör det flexibelt för de som inte vill ha permanent reklam på bilen.

 

Fönsterdekor

 • Beskrivning: Dekor som appliceras på bilens fönster, oftast bakrutan. Perforerad fönsterdekor tillåter sikten ut från bilen medan reklamen är synlig utifrån.
 • Fördelar: Utmärkt för att använda annars oanvända ytor utan att blockera sikten.
Stor bildekor

Hur länge håller reklam på bilen?

Livslängden på en bilreklam kan variera beroende på flera faktorer, som till exempel kvaliteten på materialet som används, väderförhållanden, underhåll och exponering för solen. Här är några allmänna riktlinjer:

 1. Materialkvalitet: Högkvalitativa vinylmaterial kan hålla upp till 5-7 år, medan billigare alternativ kanske bara håller i 1-3 år, eller till och med mindre än så.
 2. Installationskvalitet: Professionellt installerad reklam tenderar att hålla längre än amatörinstallationer. Felaktig applicering kan leda till bubblor, veck och kanter som lossnar, vilket kan förkorta livslängden.
 3. Väderförhållanden: Exponering för extrema väderförhållanden som stark sol, snö, regn och temperaturväxlingar kan påverka hållbarheten.
 4. Underhåll: Regelbunden rengöring och korrekt underhåll av bilen hjälper till att förlänga livslängden på reklamen. Att undvika aggressiva kemikalier och att tvätta bilen för hand kan minska slitage.
 5. Exponering för solen: UV-strålar från solen kan bryta ner materialet över tid. Vinyler med UV-skydd kan hjälpa till att förlänga livslängden. Att parkera bilen i skugga eller garage när det är möjligt kan också minska UV-skador.
 6. Användning och körmönster: Bilar som körs mycket eller utsätts för mycket väggrus och smuts kan uppleva snabbare slitage på reklamen jämfört med bilar som används mindre frekvent.

Med dessa faktorer i åtanke kan man säga att med rätt material och underhåll kan reklam på en bil hålla i genomsnitt 3-5 år, men ofta längre än så.

 

Kan man montera reklam på sin bil själv?

Ja, det är möjligt att montera reklam på sin bil själv, men det kräver lite noggrannhet, rätt verktyg och viss erfarenhet för att uppnå ett professionellt resultat. Ofta används en folie med luftkanaler, vilket gör det väldigt mycket enklare att montera dekor själv. Blir det en bubbla kan man enkelt trycka ut den med tummen.

Här är några steg och tips för att montera reklam på din bil själv:

Steg för att montera reklam på bilen

 1. Förbered ytan:
  • Tvätta bilen noggrant för att avlägsna smuts, fett och vax. En ren yta är avgörande för att vinylreklamen ska fästa ordentligt.
  • Använd en blandning av vatten och isopropanol för att rengöra ytan ytterligare och avlägsna eventuella rester. Det finns även rengöringsmedel att köpa i vår webshop.
 2. Planera placeringen:
  • Mät området där reklamen ska monteras noggrant.
  • Använd gärna tejp för att markera positionen på bilen, så du får en uppfattning om hur den ska sitta innan du applicerar vinylen.
 3. Applicera vinylen:
  • Ta av en liten del av bakpappret på vinylen och fäst den på bilen. Arbeta från ena sidan och använd en filtskrapa för att skrapa ut vinylen och undvika bubblor.
  • Fortsätt att ta av bakpappret succesivt och applicera vinylen bit för bit, samtidigt som du använder skrapan för att fästa den.
 4. Avlägsna bubblor:
  • Använd en nål eller en liten kniv för att punktera eventuella bubblor som uppstår under appliceringen, och tryck sedan ut luften med skrapan.
 5. Efterbehandling:
  • När vinylen är applicerad och bubblorna är borttagna, värm upp ytan till 100 grader med en värmepistol runt kanter och kurvor samt där folien blivit sträckt. Detta kallas för eftervärmning och behöver göras på ställen där folien riskerar att släppa och gå tillbaka.

 

Tips för en lyckad installation

 • Arbeta i en ren, dammfri miljö: Om möjligt, gör installationen inomhus eller i en lugn miljö utan vind som kan föra in damm och smuts.
 • Ta hjälp om du kan: Större vinylapplikationer kan vara svåra att hantera ensam, så ta hjälp av någon för att få bättre kontroll.
 • Var tålmodig: Ta din tid och arbeta metodiskt för att undvika misstag. Att stressa dit den kan leda till fel och ett mindre tilltalande resultat.

 

När det kan vara bättre att anlita en professionell

 • Stora eller komplexa mönster: Om reklamen är stor, komplex eller innehåller detaljerade mönster kan det vara svårt att få ett bra resultat själv.
 • När dekoren ska gå över ojämna ytor: Om dekoren ska gå över stora ytor på fordonet som är ojämna kan det vara svårt för en lekman att veta hur man ska applicera vinylen utan att få veck. Det är också viktigt med eftervärmning då folien annars kan börja släppa och gå tillbaka.
 • Långsiktig hållbarhet: Professionella installatörer har erfarenheten och verktygen för att säkerställa att reklamen håller längre och ser bättre ut. Våra montörer är certifierade för foliemontage och vi lämnar alltid garanti på våra arbeten.

Att montera reklam på bilen själv kan vara ett kostnadseffektivt alternativ om du har rätt verktyg och tålamod, men för bästa resultat kan det vara värt att överväga professionell hjälp.

 

Inläggets innehåll

Få en offert

Fyll i formuläret så återkommer vi snarast